Tijdens een scheidingsprocedure komt er zoveel op u af en emoties spelen dan een grote rol. U heeft te maken met uw eigen emoties en die van uw aanstaande ex. Gelijktijdig dient u afspraken te maken over de zorg en de omgang van en met uw kinderen en over de financiën.  Waar heeft u recht op? Wat zijn uw plichten? En wat is redelijk?

En waar kunt u straks wonen? Kunt u dat betalen? En wat houdt u dan over?

Middels een Scheidingsplan geven wij u inzicht.

Het Scheidingsplan is een persoonlijk plan, uw persoonlijke plan. En in uw Scheidingsplan gaan we in op;

  • uw Vermogen;  Wat is uw vermogen? Hoe hoog is het en hoe wenst u het te verdelen? En kan dat fiscaal?
  • de Kinderalimentatie; Wat kosten uw kinderen? Wie dient wat bij te dragen en wie voldoet wat?
  • de Partneralimentatie; De eerste vraag is natuurlijk of er behoefte is aan partneralimentatie. En als die behoefte er dan is, kan de ander dat dan voldoen? En voor hoeveel jaar? Vooral hier geldt vaak: wat is redelijk en billijk.
  • de Eigen Woning;  Wil één van beiden de woning blijven bewonen? Kan dat financieel? En hoe zit het met de uitkoop?
  • het Pensioen; Wie heeft waar recht op? Is dat ook wat u wenst en welke mogelijkheden heeft u? En wat bij overlijden?
  • het besteedbaar inkomen: Stel u heeft afspraken gemaakt over de verdeling van het vermogen, de kinder- en partner alimentatie, het pensioen en de eigen woning. Wat betekent dat voor uw netto besteedbaar inkomen na scheiding. Met andere woorden: wat houdt u over om van te leven…

Wij geven u dus inzicht in de aparte elementen, maar ook in de samenhang daarvan. Het Scheidingsplan is een soort van puzzel. Door het inzicht kunt u samen de afspraken maken, samen de stukjes leggen.

De Scheidingsplanner: plan uw nieuwe toekomst.