Eigen ervaring met birdnesting

Eigen ervaring met birdnesting - Scheidingsplanner Den Haag & Rijswijk

Het is voor velen een onbekende term, birdnesting bedoel ik. Je deelt als ouders om en om het ouderlijke nest om de kinderen te verzorgen. Er is vanuit het oogpunt van de kinderen een soort van gewenningsperiode dat ouders afwisselend voor hen zorgen in de vertrouwde omgeving

Lees verder

Ouderverstoting, wat is dat?

Frank van Boxtel -Scheidingsplanner Den Bosch - Uden - Veghel
Artikel van de maand Elke maand schrijft een van onze Scheidingsplanners zelf een artikel. Het artikel kan bijvoorbeeld een persoonlijke ervaring beschrijven, ons werk vaktechnisch toelichten of een opiniestuk zijn. Deze maand beschrijft Scheidingsplanner Frank van Boxtel vanuit zijn ervaring de complexe problematiek van ouderverstoting bij eenLees verder

Scheiden op latere leeftijd en uw pensioen

Scheiden op latere leeftijd en pensioen - Scheidingsplanner Den Haag & Rijswijk

Uw pensioen bij scheiding op latere leeftijd Bij een scheiding op latere leeftijd is uw pensioen een extra punt van aandacht. De beslissingen die u hierover neemt hebben namelijk invloed op andere financiële vraagstukken, zoals uw woonwensen in combinatie met het aanvragen van een hypotheek. U krijgt

Lees verder