Scheiden maar geen huis

Norman Talma - Scheidingsplanner Alkmaar
Artikel van de maand Elke maand schrijft een van onze Scheidingsplanners zelf een artikel. Het artikel kan bijvoorbeeld een persoonlijke ervaring beschrijven, ons werk vaktechnisch toelichten of een opiniestuk zijn. Deze maand deelt Scheidingsplanner Norman Talman een praktijkvoorbeeld hoe hij voor een scheidend stel in de huidigeLees verder

Uit elkaar gaan met een koophuis

Uit elkaar gaan met een koophuis - Scheidingsplanner Den Haag & Rijswijk

Als u uit elkaar gaat met een koophuis na samenwonen, dan is het belangrijk dat er eerst naar de woonwensen gekeken wordt. Want misschien heeft een van u wel de wens om in het koophuis te blijven wonen. De vraag is natuurlijk wel of dit financieel haalbaar

Lees verder