Eigen ervaring met birdnesting

Eigen ervaring met birdnesting - Scheidingsplanner Den Haag & Rijswijk

Het is voor velen een onbekende term, birdnesting bedoel ik. Je deelt als ouders om en om het ouderlijke nest om de kinderen te verzorgen. Er is vanuit het oogpunt van de kinderen een soort van gewenningsperiode dat ouders afwisselend voor hen zorgen in de vertrouwde omgeving

Lees verder

Birdnesting financieel en fiscaal

Birdnesting financieel en fiscaal - Scheidingsplanner Den Haag & Rijswijk

Bij birdnesting blijven de kinderen in hetzelfde huis wonen na de scheiding, terwijl hun ouders afwisselend voor hen zorgen en bij hun wonen. De ouders verblijven in de gemeenschappelijke woning tijdens de zorg voor de kinderen en ‘vliegen om en om uit’ tijdens de wisselweek naar een

Lees verder

Ouderverstoting, wat is dat?

Frank van Boxtel -Scheidingsplanner Den Bosch - Uden - Veghel
Artikel van de maand Elke maand schrijft een van onze Scheidingsplanners zelf een artikel. Het artikel kan bijvoorbeeld een persoonlijke ervaring beschrijven, ons werk vaktechnisch toelichten of een opiniestuk zijn. Deze maand beschrijft Scheidingsplanner Frank van Boxtel vanuit zijn ervaring de complexe problematiek van ouderverstoting bij eenLees verder