Tips voor uw relatie tijdens de scheiding

Relatietips vechtscheiding

Het aantal problematische echtscheidingen, oftewel het aantal vechtscheidingen, neemt toe. Een zorgelijke ontwikkeling, zeker voor kinderen. Het veroorzaakt veel leed en kost u onnodig veel geld en tijd. Al lopen de emoties soms hoog op en zit u niet altijd op één lijn, probeer er altijd samen uit

Lees verder

Hardere aanpak weigerouders na scheiding

Hardere aanpak weigerouders

Tijdens een scheiding worden door ouders met elkaar afspraken gemaakt over hun kinderen. Zo wordt onder meer vastgelegd wat het hoofdverblijf van de kinderen wordt en wanneer de andere ouder de kinderen ziet. In Nederland heeft echter ongeveer 15 procent van de kinderen met gescheiden ouders geen

Lees verder

Wijzigen afspraken ouderschapsplan

Wijzigen afspraken ouderschapsplan - Scheidingsplanner Den Haag & Rijswijk

Als u gescheiden bent en minderjarige kinderen heeft, dan is er tijdens het scheidingstraject een wettelijk verplicht ouderschapsplan opgesteld. In dit ouderschapsplan heeft u de afspraken vastgelegd over de zorg en opvoeding van uw kinderen na de scheiding. Omstandigheden kunnen echter veranderen waardoor het wijzigen van de

Lees verder