10 misverstanden bij partneralimentatie - Scheidingsplanner Den Haag & Rijswijk

Als u gaat scheiden, dan kunt u misschien recht hebben op partneralimentatie. Hoe lang en op hoeveel u recht kunt hebben, hangt af van de omstandigheden. Partneralimentatie is vaak een lastig onderwerp tijdens een scheiding. Dat komt vaak door de tegenstrijdige belangen van beide partijen. En door misverstanden die over partneralimentatie bestaan.  Om u op weg te helpen hebben wij een top 10 van misverstanden over partneralimentatie samengesteld.

Partneralimentatie eindigt als ex een nieuwe relatie heeft

Alleen als de alimentatie ontvangende ex-partner gaat samenwonen met een nieuwe partner, vervalt de partneralimentatie. Als er wel een relatie met een nieuwe partner is, maar er wordt niet samengewoond, dan loopt de partneralimentatie gewoon door.

Partneralimentatie geldt alleen bij een huwelijk

Veel mensen denken dat het recht op partneralimentatie alleen bij een huwelijk bestaat. Maar partneralimentatie moet soms ook worden betaald na het verbreken van een geregistreerd partnerschap. Voor samenwoners bestaan er geen wettelijke regels met betrekking tot het betalen van partneralimentatie tenzij er andere afspraken in het samenlevingscontract staan of als u zelf toch andere afspraken wilt maken.

Alimentatie wordt alleen berekend aan de hand van mijn inkomen

Inkomen is één van de factoren die meespelen bij de hoogte van het alimentatiebedrag. Andere factoren zijn onder meer behoefte (welk bedrag is er nodig om de huidige levensstandaard van de partner en de kinderen voort te zetten) en draagkracht (hoeveel geld heeft u allebei te besteden en wat blijft erover voor de alimentatie).

De vastgestelde duur van partneralimentatie ligt vast

Nee, dat klopt niet. Er zijn weliswaar wettelijke richtlijnen voor de duur van de partneralimentatie, de rechtbank kan echter beslissen om bijvoorbeeld bij veranderde omstandigheden de duur van de partneralimentatie aan te passen. Het verlies van een baan is een voorbeeld van een veranderde omstandigheid.

Man moet altijd betalen voor vrouw

Dit is een veelgehoord misverstand. De man betaalt niet automatisch voor de vrouw, het is echter vaak wel de uitkomst omdat de inkomens verschillend zijn. De vrouw verdient namelijk over het algemeen minder dan de man omdat zij meestal partime werkt en vaker voor de kinderen zorgt.

Ervan afzien is voor altijd

Als de alimentatiebetaler al een aantal schulden op zich neemt, kan er onderling worden afgesproken dat de alimentatieontvanger afziet van alimentatie. Toch kan de alimentatieontvanger eventueel in een later stadium succesvol alimentatie afdwingen als hij/zij niet in het eigen onderhoud kan voorzien.

Er is altijd recht op alimentatie

Partneralimentatie speelt een rol als de inkomens van u en uw ex-partner verschillen. Als één van de partners niet (volledig) in eigen onderhoud kan voorzien, draagt degene met het hoogste inkomen bij aan de kosten van levensonderhoud voor degene met het laagste inkomen.

Partneralimentatie eindigt bij pensioen

De alimentatie loopt ook door bij het behalen van de pensioenleeftijd. Wel onstaat er een nieuwe situatie waardoor er een herberekening zal plaatsvinden.

Bij vreemdgaan of overspel vervalt het recht op alimentatie

De reden van de scheiding heeft geen invloed op het recht van partneralimentatie. Bij overspel vervalt het recht op alimentatie dus normaal gesproken niet.

Duur wordt binnenkort verkort

Er zijn op dit moment inderdaad plannen om de duur van het recht op alimentatie te verkorten van 12 jaar naar 5 jaar. Het is echter nog niet duidelijk wanneer het wetsvoorstel ingevoerd gaat worden. De termijn van 12 jaar is overigens alleen van toepassing als u langer dan 5 jaar getrouwd bent geweest of als er kinderen uit de relatie zijn voortgekomen.

Wilt u meer weten over alimentatie of wilt u een herberekening van alimentatie laten uitvoeren? Neem dan contact op met ons op. Bel 070 – 360 70 70 of stuur een e-mail naar denhaag@scheidingsplanner.nl