Wijzigen afspraken ouderschapsplan - Scheidingsplanner Den Haag & Rijswijk

Als u gescheiden bent en minderjarige kinderen heeft, dan is er tijdens het scheidingstraject een wettelijk verplicht ouderschapsplan opgesteld. In dit ouderschapsplan heeft u de afspraken vastgelegd over de zorg en opvoeding van uw kinderen na de scheiding. Omstandigheden kunnen echter veranderen waardoor het wijzigen van de afspraken in het ouderschapsplan noodzakelijk kan zijn. Bijvoorbeeld omdat uw kinderen ouder zijn worden en andere behoeften hebben gekregen. Of omdat in de praktijk blijkt dat bepaalde afspraken helaas toch niet goed werken en het nakomen van het ouderschapsplan misschien lastig is. Het wijzigen van de afspraken in het ouderschapsplan zal dus zo nu en dan in goed overleg moeten gebeuren om het ouderschapsplan actueel te houden.

Redenen wijzigen afspraken ouderschapsplan

Veel voorkomende redenen voor het wijzigen van de afspraken in het ouderschapsplan zijn:

  • Uw kind gaat van de basisschool naar de middelbare school
  • Co-ouderschap werkt in de praktijk niet (meer) voor de kinderen
  • Behoeften kinderen veranderen omdat ze ouder worden
  • Omgangsregeling werkt in de praktijk niet (meer) voor de kinderen
  • In de praktijk blijkt dat bepaalde afspraken toch niet werken
  • U of uw ex-partner heeft een nieuwe relatie
  • U of uw ex-partner heeft een andere baan of andere werktijden gekregen
  • U of uw ex-partner gaat meer of minder verdienen
  • Verhuizen in verband met een nieuwe relatie of een andere baan

Wijzigen afspraken ouderschapsplan periodiek evalueren

Zie het ouderschapsplan niet als een statisch, maar als een levend document. Omdat situaties en behoeften na de scheiding nu eenmaal zullen veranderen, moet het plan dus met u allen meegroeien. Evalueer daarom periodiek het wijzigen van de afspraken in uw ouderschapsplan. Hoe loopt het? Wat moet of kan eventueel anders? Wat werkt misschien beter? Hoe ervaren de kinderen de gemaakte afspraken?

Tip wijzigen afspraken ouderschapsplan: maak bij het opstellen van het ouderschapsplan samen meteen de afspraak om bijvoorbeeld jaarlijks het plan te toetsen en waar nodig de afspraken te wijzigen. Leg deze afspraak ook vast in het ouderschapsplan.

Wijzigen afspraken ouderschapsplan na de scheiding

Het wijzigen van de afspraken in het ouderschapsplan kunt u het beste in onderling overleg met elkaar regelen. In de praktijk blijkt dat gescheiden ouders daar soms begeleiding bij nodig hebben. Zoals bij een herberekening van de kinderalimentatie omdat één van de ouders zijn/haar baan heeft verloren of bij meer of minder inkomen. Ook kunt u het samen nog niet helemaal eens zijn over de gewenste aanpassingen. U kunt onze begeleiding inschakelen om samen tot een oplossing te komen. Ook kunnen wij uw ouderschapsplan toetsen aan de actuele situatie en de gewijzigde afspraken voor u vastleggen.

Meer weten over wijzigen ouderschapsplan?

Bel 070 – 360 70 00 of stuur een e-mail naar denhaag@scheidingsplanner.nl