Scheiden we te snel? - Scheidingsplanner Den Haag & Rijswijk

Als Scheidingsplanner krijg ik in mijn omgeving met regelmaat te horen: “als er soms maar even iets tegenzit in de relatie, dan kiest men al voor een echtscheiding” of “mensen scheiden tegenwoordig vaak echt veel te snel”. Deze mening hoor ik dan over het algemeen van mensen die zelf wél een goede relatie hebben en zich daardoor moeilijk kunnen inleven in mensen waarbij dat niet het geval is. Dus klopt deze mening wel? Ik trek toch andere conclusies uit de vele gesprekken die ik in mijn praktijk voer met mensen die willen gaan scheiden.

Lang proces voor een weloverwogen beslissing

Over het algemeen gaat aan het besluit om te gaan scheiden een langdurige periode van wikken en wegen vooraf. Heel vaak kan dat zelfs een proces van jaren zijn om tot een weloverwogen beslissing te komen. In dit proces wordt er met elkaar hard gewerkt aan het verbeteren van de relatie, mét of zonder hulp van een relatietherapeut. Tevens worden de belangen tegen elkaar afgewogen. Het eigen belang versus de belangen van de partner. En boven alles de belangen van de kinderen. En wat is dan de beste keuze? Het voortzetten van de relatie, ook al verloopt alles niet even goed? Of toch scheiden met alle gevolgen die daarbij horen?

Zoektocht naar bevestiging eigen gevoel

Een eventuele scheiding komt pas echt in beeld als de nadelen van het voortzetten van de relatie zwaarder gaan wegen dan de voordelen. En dan gaat men op zoek. Op zoek naar bevestiging van het eigen gevoel over de beslissing om te gaan scheiden. Zoals het in vertrouwen nemen van een vriend of vriendin. Heel internet afstruinen op zoek naar allerlei informatie. Bijvoorbeeld naar verhalen van lotgenoten om de eigen situatie in perspectief te kunnen plaatsen. En ook het confronteren van de partner met de wens om de relatie te beëindigen.

Scheiden, wat nu?

Ja, wat doe je dan? Het is voor veel mensen heel lastig om alle gevolgen van een scheiding goed te overzien. Wat moeten we allemaal gaan regelen en hoe gaan we dit aanpakken? Bovendien komen in deze situatie de belangen van de beide partners niet meer volledig met elkaar overeen. Hoe kom je dan met elkaar in gesprek om goede afspraken maken? Tip: zoek hulp! Kies met elkaar voor een bemiddelaar die je door de huidige situatie heen loodst en die je een perspectief schetst voor de toekomst. Als dat perspectief voor beide partner weer in beeld komt, dan ontstaat er beweging. En die beweging is nodig. Want zonder beweging kom je in een impasse die kan leiden tot een onnodig conflict waar uiteindelijk niemand beter van wordt.

Op zoek naar tips? Kijk op ‘Scheiden, wat nu?

Geschreven door: Frank van Boxtel – Scheidingsplanner Oost-Brabant